Ne: 20/4

Ne: 20/4
Số mét: 8.750

Đường kính: 140

Tốc độ: 500

Chi số sợi: 5

Góc cuộn: 5.987

Đồng tiền số : 3

Màu ống đậu: Hồng Đậm
Trọng lượng: 1.050g
Số đậu:
Màu ống giấy: Xanh