Ne: 53/2 1050Gr

Ne: 53/2

SỐ MÉT: 45.600
ĐƯỜNG KÍNH: 140
TỐC ĐỘ: 800
CHI SỐ SỢI: 26
GÓC CUỘN: 6.990
ĐỒNG TIỀN SỐ: 1
MÀU ÔNG ĐẬU: Trắng
TRỌNG LƯỢNG: 1050
SỐ ĐẬU:
MÀU ỐNG GIẤY: Vàng Chanh