Ne: 53/2

            Ne 46/2

SỐ MÉT: 53.750
ĐƯỜNG KÍNH: 140
TỐC ĐỘ:
CHI SỐ SỢI: 23
GÓC CUỘN: 6.990
ĐỒNG TIỀN SỐ: 1
MÀU ÔNG ĐẬU: Xám
TRỌNG LƯỢNG: 1050
SỐ ĐẬU:
MÀU ỐNG GIẤY: VÀNG CHANH