Ne: 63/2 1250Gr

Ne: 63/2

SỐ MÉT: 65.600
ĐƯỜNG KÍNH: 140
TỐC ĐỘ: 750
CHI SỐ SỢI: 31
GÓC CUỘN: 6.990
ĐỒNG TIỀN SỐ: 1
MÀU ÔNG ĐẬU: Tím
TRỌNG LƯỢNG: 1250
SỐ ĐẬU:
MÀU ỐNG GIẤY: Cam