Ne: 63/3 1250Gr

Ne: 63/3

SỐ MÉT: 44.100
ĐƯỜNG KÍNH: 140
TỐC ĐỘ: 750
CHI SỐ SỢI: 21
GÓC CUỘN: 6.990
ĐỒNG TIỀN SỐ: 1
MÀU ÔNG ĐẬU: Xám
TRỌNG LƯỢNG: 1250
SỐ ĐẬU:
MÀU ỐNG GIẤY: Cam