Ne: 83/3

  Ne: 83/3

SỐ MÉT: 56.150
ĐƯỜNG KÍNH: 140
TỐC ĐỘ: 650
CHI SỐ SỢI: 27
GÓC CUỘN: 6.990
ĐỒNG TIỀN SỐ: 1
MÀU ÔNG ĐẬU: Hồng Lợt
TRỌNG LƯỢNG: 1250
SỐ ĐẬU:
MÀU ỐNG GIẤY: Xanh lá