Ne: 83/3

                  Ne: 83/3

SỐ MÉT: 47.250
ĐƯỜNG KÍNH: 140
TỐC ĐỘ: 650
CHI SỐ SỢI: 27
GÓC CUỘN: 6.990
ĐỒNG TIỀN SỐ: 1
MÀU ÔNG ĐẬU: Tím
TRỌNG LƯỢNG: 1050
SỐ ĐẬU:
MÀU ỐNG GIẤY: Xanh lá