SSP Ne 46/2

SSP Ne 46/2

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 42 Gram Weight: 42 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Kg): 1,250 Wt. Yarn (Kg): 1.250
: SSP 02 – 21 Lot: SSP 02-21