TXP: TXP: 150/48/2

TXP: TXP: 150/48/2
Số mét: 24.350

Đường kính: 140

Tốc độ: 550

Chi số sợi: 17

Góc cuộn: 5.123

Đồng tiền số : 4

Màu ống đậu: Hồng
Trọng lượng: 850gram
Số đậu:
Màu ống giấy: