SSP Ne 22/3 – Mẫu

Ne. 22/3

Lô p04

Trọng lượng 1250 Gram

Ống cone: 42 màu xanh

Trọng Lượng ống cone 35gram

Đóng gói: 07 – 2021

 

                                                                               SSP Ne 22/2           

                                                                                                        

Trọng lượng: 1250 Gram 1 cone: 1250 Gram
Kích thước lõi ống:

ø52 – Màu trắng

Cone color:

White ø52

Lô SSP 02-21 Lot No. SSP 02-21
Đóng gói tháng: 07-21 Packing: July – 21