SSP Ne 63/3

 

SSP Ne 63/3

kích thước ống: ∅34 Màu Tím cone size : Purple ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1050 Wt. Yarn (Gr): 1050
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21
Number

T.0018