SSP Ne 42/3

SSP Ne 42/3

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Kg): 1 Wt. Yarn (Kg): 1
: SSP 02 – 21 Lot: SSP 02-21

 

Number

T.0057