SSP Ne 63/3

SSP Ne 63/3

kích thước ống: ∅52 Màu Trắng cone size : White ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1000 Wt. Yarn (Gr): 1000
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21
Loại xơ: Type off PSF:

Test of yarn traction 63/3.PDF download file ⇓

Number

T.0071