Công Ty Vải Sợi Việt Hưng trao nhà tình thương cho đồng bào huyện Cư Kuin tỉnh Dắk Lắk

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” , bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vải sợi Việt Hưng đã luôn cố gắng có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực theo phương châm “Lá lành đùm lá rách” thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng bằng chính những việc làm nhỏ như chăm lo cho người nghèo, các gia đình thuộc chính sách khó khăn.

Vừa qua, Công ty vải sợi Việt Hưng phối hợp với công an huyện đã trao tặng nhà tình thương cho một số hộ nghèo tại huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khi biết được một số hội nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở,Công ty Việt Hưng lập tức đề ra kế hoạch xây dựng căn nhà tình thương  cho các gia đình có nơi che nắng che mưa.Thực hiện đạo lý tương thân tương ái, giúp đỡ, chia sẻ với nông dân  “có nhà mới , thì mới ổn định yên tâm làm ăn” để vươn lên thoát nghèo trở thành hội viên tốt của địa phương.

 

Công Ty cũng rất mong muốn các hộ được tặng nhà tình thương sẽ cố gắng phấn đấu, an tâm lao động, sản xuất để vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình và địa phương ngày càng phát triển.