SSP Ne 20/2

SSP Ne 20/2

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi ( Gr ): 1000 Wt. Yarn ( Gr ): 1000
Lô: Lot:
Lot no: 02-24 Lot no: 02-24

 

Test of yarn traction SSP 20/2.PDF download file ⇓

Number

T. 00278