SSP Ne 20/2

SSP Ne 20/2

kích thước ống: ∅34 Màu Trắng cone size : White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi ( Gr ): 1050 Wt. Yarn ( Gr ): 1050
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

Test of yarn traction SSP 20/2.PDF download file ⇓.

Number

T.0090