SSP Ne 20/4

SSP Ne 20/4

kích thước ống: ∅34 Màu Trắng cone size : White ∅34
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1050 Wt. Yarn (Gr): 1050
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

 

Number

T.0036