SSP Ne 20/9

SSP Ne 20/9

kích thước ống  : ∅34 Màu xanh dương cone size  : Blue ∅34,
Trọng Lượng: 32 Gram Weight: 32 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1050 Wt. Yarn (Gr): 1050
Lô: SSP 01-24 Lot: SSP 01-24

 

 

Number

T.00280