SSP Ne 22/2

SSP Ne 22/2

kích thước ống – : ∅52 màu xanh cone size: ∅52, green
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1360 Wt. Yarn (Gr): 1360
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

Test of yarn traction SSP 22-2.PDF download file ⇓

Number

T.00179