SSP Ne 22/4

SSP Ne 22/4

kích thước: ∅52 Màu trắng Zise: white ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyesing
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói: 05-21 Packing 05-21