SSP Ne 22/4

SSP Ne 22/4

kích thước ống: ∅34 Màu Trắng cone size : White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi ( Gr ): 1090 Wt. Yarn ( Gr ): 1090
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

 

Number

T.0088