SSP Ne 32/3

SSP Ne 32/3

kích thước ống  : ∅34 Màu hồng cone size  : Pink floyd ∅34,
Trọng Lượng: 32 Gram Weight: 32 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1050 Wt. Yarn (Gr): 1050
Lô: SSP 02-24 Lot: SSP 02-24

 

Test of yarn traction SSP 32/3.PDF download file ⇓

Number

T.00316