SSP Ne 33/3

SSP Ne 33/3

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi ( Gr ): 1250 Wt. Yarn ( Gr ): 1250
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

 

Number

T. 101