SSP Ne 42/2

SSP Ne 42/2

kích thước: ∅34 Màu Trắng Zise: White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyesing
Lô: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói: 10-21 Packing 10-21