SSP Ne 42/2 mau

SSP Ne 42/2

kích thước: ∅52 Màu trắng Zise: White ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói: 10-21 Packing 10-21

Test of yarn traction 42/2.PDF download file ⇓