SSP Ne 42/3

SSP Ne 42/3

kích thước ống: ∅52 Màu Trắng cone zise: White ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói tháng: 11-21 Packing month: 11-21
Trọng lượng sợi (Kg): 1,36 Wt. Yarn (Kg): 1.36