SSP Ne 43/2

SSP Ne 43/2

kích thước ống: ∅34 Màu Trắng cone zise : White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Kg): 1,05 Wt. Yarn (Kg): 1.05
: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói tháng: 11-21 Packing month 11-21