SSP Ne 43/2

SSP Ne 43/2

kích thước ống: ∅34 Màu Trắng cone size : White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Kg): 1,05 Wt. Yarn (Kg): 1.05

 

Number

T.0001
Loại xơ: ******

Ngày nhập xơ: 11 – 09 – 2021

Số lượng: 206 Tấn

Ngày nhập sợi đơn: 21-12-21

Nhà cung cấp: Nha Trang

Máy se số: TW.1 – TW.2

Ngày xuống máy: 23-12-2021

Ca sản xuất: B

Người kiểm sợi: Thuận