SSP Ne 43/3

SSP Ne 43/3

kích thước ống: ∅52 Màu Trắng cone size : White ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gram): 1360 Wt. Yarn (Gr): 1360
: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21

Test of yarn traction Ne 43/3.PDF download file ⇓