SSP Ne 43/3

SSP Ne 43/3

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone zise : Blue ∅42
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Kg): 1,250 Wt. Yarn (Kg): 1.250
: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói tháng: 11-21 Packing month 11-21