SSP Ne 44/2

SSP Ne 44/2

kích thước ống: ∅52 Màu nâu cone size : Brown ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1000 Wt. Yarn (Gr): 1000
Lô: Lot: SSP
Loại xơ:FMS Type off PSF:FMS

Test of yarn traction SSP 44/2.PDF download file ⇓

 

Number

T.00309