SSP Ne 44/3

SSP Ne 44/3

AMANN

kích thước ống: ∅52 Màu Trắng cone size : White ∅52,
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1000 Wt. Yarn (Gr): 1000
Lô: Lot: SSP
Loại xơ: Type off PSF:

Test of yarn traction SSP 44/3.PDF download file ⇓

Number

T.00219