SSP Ne 46/2

SSP Ne 46/2

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 42 Gram Weight: 42 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1250 Wt. Yarn (Gr): 1250
: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

Test of yarn traction 46-2.PDF download file ⇓