SSP Ne 52/3

SSP Ne 52/3

kích thước: ∅52 Màu xanh lá cây Zise: Green ∅52
Trọng Lượng: 57 Gram Weight: 57 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói: 10-21 Packing 10-21

Test of yarn traction 52/3.PDF download file ⇓