SSP Ne 53/3

SSP Ne 53/3

kích thước ống: ∅34 Màu Trắng cone size : White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gram): 1050 Wt. Yarn (Gr): 1050
: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21