SSP Ne 60/2

SSP Ne 60/2

AMANN

kích thước ống: ∅52 Màu Trắng cone size : White ∅52,
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1000 Wt. Yarn (Gr): 1000
Lô: Lot: SSP
Loại xơ: Type off PSF:

Test of yarn traction SSP 60/2.PDF download file ⇓

Number

T.00221