SSP Ne 60/3 RE

SSP Ne 60/3 RE

kích thước ống: ∅34 Màu trắng cone size : white ∅34
Trọng Lượng: 32 Gram Weight: 32 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi ( Gr ): 1050 Wt. Yarn ( Gr ): 1050
Lô: Lot:
Lot no: Lot no:

 

Test of yarn traction SSP 60/3.PDF download file ⇓

Number

T. 00262