SSP Ne 62/3

62-3SSP Ne 62/3

kích thước ống  : ∅34 Màu Trắng, cone size  : White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1050 Wt. Yarn (Gr): 1050
Lô: SSP 02-23 Lot: SSP 02-23

Test of yarn traction SSP 43/2.PDF download file ⇓

 

 

Number

T.00231