SSP Ne 62/3 mẫu

SSP Ne 62/3

kích thước: ∅52 Màu trắng Zise: White ∅42
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: SSP 02 – 21 Lot: SSP 02-21
Đóng gói: 10-21 Packing 10-21