SSP Ne 63/3

SSP Ne 63/3

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 42 Gram Weight: 42 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1000 Wt. Yarn (Gr): 1000
: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

Loại xơ :

Ngày nhập xơ:

Ngày nhập sợi đơn

Nhà cung cấp

Máy se số:

Ngày xuống máy

Ca Sx

Người kiểm sợi