SSP Ne 80/3

SSP Ne 80/3

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 42 Gram Weight: 42 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1250 Wt. Yarn (Gr): 1250
: SSP po4 Lot: SSP p04

Test of yarn traction Ne 80/3.PDF download file ⇓