SSP Ne 80/3 mau

SSP Ne 80/3

kích thước: ∅42 Màu xanh Zise: blue ∅42
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói: 10-21 Packing 10-21

Test of yarn traction 80/3.PDF download file ⇓