Thành Phẩm Sợi Se Xốp

                               Thùng carton A+ : số búp, 20/1250gram, tổng trọng lượng sợi 25kg

                             Pallet A+: số búp, 490/1050gram, tổng trọng lượng sợi 514.5kg

                          Thùng carton A+: số búp, 20/1050gram, tổng trọng lượng sợi 21kg

                Pallet A+ số búp 300/1250gram, tổng trọng lượng sợi 375kg