TXP 100/36/2

TXP 100/36/2

kích thước ống  : ∅34 Màu Trắng, cone size  : White ∅34,
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 850 Wt. Yarn (Gr): 850
Lô: TXP 1034 Lot: TXP 1034

 

Test of yarn traction TXP 100/36/2.PDF download file ⇓

 

Number

T.00241