TXP 100D/48F/2

TXP 100D/48F/2

kích thước ống –  : ∅52 Màu Trắng, màu xanh cone size – : White ∅52, green
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1000 Wt. Yarn (Gr): 1000
Lô: TXP 01-22 Lot: TXP 01-22

Test of yarn traction TXP 100D/48F/2.PDF download file ⇓

Number

T.0130