TXP 100D/48F/2

TXP 100D/48F/2

kích thước ống – : ∅52 Màu Trắng cone size  : White ∅52,
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1360 Wt. Yarn (Gr): 1360
Lô: TXP 01-22 – BILION Lot: TXP 01-22  – BILION

Test of yarn traction TXP 100D/48/2.PDF download file ⇓

Number

T.00177