TXP 150D/48F/1 

TXP 150D/48F/1 

kích thước ống – : ∅34 Màu Trắng cone size  : White ∅34,
Trọng Lượng: 32 Gram Weight: 32 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 850 Wt. Yarn (Gr): 850
Lô: TXP 01-24 Lot: TXP 01-24

Test of yarn traction TXP 150/48/1.PDF download file ⇓

Number

T.00271