TXP 150D/48F

TXP 150D/48F

kích thước ống: ∅34 Màu Trắng cone zise : White ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 840 Wt. Yarn (Gr): 840
Lô: TXP 01-21 Lot: TXP 01-21
Đóng gói tháng: 11-21 Packing month 11-21

Test of yarn traction 150D/48F.PDF download file ⇓