TXP 150D/48F 

TXP 150D/48F 

kích thước ống – : ∅52 Màu Trắng cone size  : White ∅52,
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1360 Wt. Yarn (Gr): 1360
Lô: TXP 01-23 Lot: TXP 01-23

Test of yarn traction txp 150d/48f/1 – .PDF download file ⇓

Number

T.00211