TXP 150D/48F RE

TXP 150D/48F RE

kích thước ống – : ∅34 Màu Trắng cone size  : White ∅34,
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 850 Wt. Yarn (Gr): 850
Lô: TXP 01-23 Lot: TXP 01-23

Test of yarn traction TXP 150D/48F/1 RE.PDF download file ⇓

Number

T.00190